MITÄ OMT ON?

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelin- ongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-fysioterapian menetelmiä ovat

  • Rangan/raajojen mobilisaatio/manipulaatio
  • Pehmytkudoskäsittelyt
  • Faskian ja lihasten käsittelyt
  • Terapeuttinen harjoittelu
  • Neuraalikudoksen mobilisointi
  • Erilaiset kivun hoidot
  • Teippaukset

Lähde: www.omt.org

OMT- Fysioterapeutti Petri Kitula: